Εκχύλισμα Bactefort από παράσιτα: σχόλιο, αλήθεια ή ψέμα

Κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος από παρασιτική μόλυνση – ούτε παιδιά ούτε ενήλικες. Και το ρίσκο αυτό αυξάνεται όταν στο σπίτι υπάρχουν γατιά ή σκυλιά. Σε τέτοια ακριβώς κατάσταση έχει βρεθεί και η δική μου οικογένεια. Μας βοήθησε το υγρό Bactefort, αλλά ας τα πούμε όλα σε σειρά… Μια μονοκατοικία, δύο σκύλοι και τρείς γάτες, τα παιδιά που όλη την ώρα παίζουν στην αυλή.[...]

Krople przeciw pasożytom Bactefort: przegląd. Prawda czy oszustwo?

Od zakażenia robakami nikt nie jest zabezpieczony — ani dzieci, ani dorośli. A ryzyko zakażenia zwiększa się, jeśli w domu żyje pies lub kot. To właśnie w tej sytuacji i znalazła się moja rodzina. Pomogli nam krople na odrobaczanie Bactefort, ale najpierw rzeczy pierwsze… Prywatny dom, dwa psy i trzy koty, dzieci zawsze grają w piaskownicy. I w rezultacie u obydwu z nich robaki były wykryte podczas rutynowej kontroli. Kto lub co było źródłem zakażenia trudno powiedzieć.[...]

Les gouttes de Bactefort contre les parasites: les commentaires des clients

Aucun de nous n’est protégé contre l’infection par les vers de terre. Et le risque augmente si vous avez un chien ou un chat. Dans une telle situation était ma famille. Les gouttes de Bactefort nous ont aidés, cette histoire ci-dessous… Nous avons une maison privée, deux chiens et trois chats, nos enfants aiment jouer dans le sable. Et voici le résultat: pendant d’un examen médical chez les enfants ont découvert les helminthes.[...]

Picături pentru eliminarea paraziților Bactefort: revizuiri, adevăr sau mituri?

De infectarea cu viermi intestinali nimeni nu este protejat – nici copiii, nici adulții. Iar riscul infecției crește în cazul în care în casă trăiesc câini sau pisici. Anume într-o astfel de situație s-a pomenit și familia mea. Nouă ne-au ajutat picăturile Bactefort, dar despre tot vă povestesc treptat… Casă pe pământ, doi câini și trei pisici, copiii mereu se joacă în nisip. Ca rezultat – ambilor li s-au depistat viermi în timpul unei investigații de rutină.[...]

Bactefort Tropfen gegen Parasiten: meine Meinung, wirken sie wirklich?

Niemand ist sicher vor den Würmern. Jedes Kind und jeder Erwachsene kann dieses Problem haben. Erkrankungsrisiko ist höher, wenn man Haustiere hat. Gerade in eine solche Situation hat meine Familie geraten. Uns haben Bactefort Tropfen geholfen, aber erzähle ich alles der Reihe nach… Wir wohnen in einem Privathaus, haben zwei Hunde, drei Katzen, und unsere Kinder ständig spielen im Sand. Als Ergebnis waren die Würmer bei beiden von ihnen während der vorbeugenden ärztlichen Untersuchung gefunden.[...]
1 2