წვეთები ბაქტეფორტი პარაზიტებისგან: რეალურად ეფექტურია თუ ყალბია?

სამწუხაროდ პარაზიტებისგან დაზღვეული არავინ არის, არც ბავშვები და არც მათ მშობლები. თანაც პარაზიტების გადადენის რისკი მით უფრო დიდია, თუ სახლში გყავთ ძაღლი ან კატა.[...]